ინვესტორებისთვის

2022 წელი - სს "ნიკორას“ მიერ 35 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება

 • განთავსების აგენტი: "თიბისი კაპიტალი“ და "გალტ & თაგარტი“
 • საპროცენტო სარგებელი: 3 თვიან თბილისის ბანკთაშორის საპროცენტო განაკვეთზე დამატებული 3.5%.
 • დაფარვის ვადა: 3 წელი.

ემისიაში ინვესტიცია საპენსიო სააგენტომ განახორციელა, რაც მის მიერ შეძენილი პირველი ადგილობრივი კორპორაციული ფასიანი ქაღალდებია.

2021 წელი - სს "ნიკორა ტრეიდის" მიერ 35 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება. 

 • განთავსების აგნეტი: "თიბისი კაპიტალი".
 • საპროცენტო სარგებელი: 3 თვიან თბილისის ბანკთაშორის საპროცენტო განაკვეთზე დამატებული 350 საბაზისო პუნქტი.
 • დაფარვის ვადა: 3 წელი.

2019 წელი - სს "ნიკორას“ მიერ 28 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

 • განთავსების აგენტი: "თიბისი კაპიტალი.“
 • საპროცენტო სარგებელი: 3 თვიან თბილისის ბანკთაშორის საპროცენტო განაკვეთზე დამატებული 400 საბაზისო პუნქტი.
 • დაფარვის ვადა: 3 წელი.

2018 წელი -  სს “ნიკორა ტრეიდის“ მიერ 25 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

 • განთავსების აგენტი: "თიბისი კაპიტალი“.
 • საპროცენტო სარგებელი : საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 400 საბაზო პუნქტი.
 • დაფარვის ვადა: 3 წელი.

2017 წელი - სს "ნიკორას“ მიერ 10 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

 • აღნიშნული ობლიგაციების განთავსებას შპს "თიბისი კაპიტალი“ უზრუნველყოფს.
 • საპროცენტო სარგებელი: წლიური 9 %. 
 • ობლიგაციები წარმატებით დაიფარა.

2016 წელი -  შპს "ნიკორა ტრეიდის“ მიერ 5 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

 • განთავსების აგენტი: სს "გალტ ენდ თაგარტი“.
 • დაფარვის ვადა: 2 წელი.
 • საპროცენტო სარგებელი: წლიური 11% ნომინალური ღირებულებიდან.
 • ობლიგაციები წარმატებით დაიფარა.

ობლიგაციებით დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ განთავსების აგენტს: შპს "თიბისი კაპიტალი“: Brokerage@tbccapital.ge

 

 

სს ნიკორა ჯგუფი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
სს ნიკორა ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
სს ნიკორა - შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება
სს ნიკორა - აუდიტის კომიტეტის დებულება
სს ნიკორა - კორპორაციული ეთიკის შესახებ
სს ნიკორა - კორპორაციული მართვის პრინციპების შესახებ
სს ნიკორა - სამეთვალყურეო საბჭო
სააქციო საზოგადოება “ნიკორა“-ს (ს/კ 200050675) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი #26/01/2024-1
მოწვევა- 26.01.2024 წლის საერთო კრებაზე - დამატებითი საკითხი
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება ,,ნიკორა“-ს (ს/კ 200050675) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ
სააქციო საზოგადოება “ნიკორა”-ს (ს/კ 200050675) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი #01/12/2023-1
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება ნიკორა-ს (ს/კ 200050675) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ
სს ნიკორა ინდივიდუალური შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვისთვის არა-აუდიტირებული
სს ნიკორა კონსოლიდირებული შუალედური არა-აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვისთვის
სს ნიკორას 03.07.2023 წლის საერთო კრების შედეგები
03.07.2023 წლის საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის დამატება - დამატებითი საკითხი
სს ნიკორას 03.07.2023 წლის აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის -აქციათა შესახებ ინფორმაცია
პროექტი - 03.07.2023 წლის საერთო კრების ოქმის
მოწვევა 03.07.2023 წლის საერთო კრებაზე
ხმის მიცემის პროცედურების აღწერა
სს ნიკორა ჯგუფი - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2022 წელი
სს ნიკორა - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2022 წელი
27.01.2023 წლის საერთო კრების შედეგები
ხმის მიცემის პროცედურების აღწერა
პროექტი - 27.01.2023 წლის საერთო კრების ოქმის
სს ნიკორას 27.01.2023 წლის აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის -აქციათა შესახებ ინფორმაცია
მოწვევა- 27.01.2023 წლის საერთო კრებაზე
ემისიის პროსპექტის დამტკიცების შესახებ ეროვნული ბანკის განკარგულება
სს ნიკორას ობლიგაციების ემისიის პროსპექტი 2022 წელი
რეგულირებადი ინფორმაცია
სს ნიკორა ინდივიდუალური შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვისთვის არა-აუდიტირებული
სს ნიკორა კონსოლიდირებული შუალედური არა-აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვისთვის
სააქციო საზოგადოება ნიკორა-ს (ს/კ 200050675) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრები ს ოქმი 14/06/2022-1
14.06.2022 რიგგრარეშე საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის დამატება
სს ნიკორა ტრეიდი ჯგუფი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
სს ნიკორა ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
სს ნიკორა ჯგუფი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ხმის მიცემის პროცედურების აღწერა
მოწვევა- 14.06.2022 რიგგარეშე საერთო კრება
პროექტი - 14.06.2022 წლის საერთო კრების ოქმის
სს ნიკორას 14.06.2022 წლის აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის -აქციათა შესახებ ინფორმაცია
სააქციო საზოგადოება ნიკორა-ს (ს/კ 200050675) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი
ხმის მიცემის პროცედურების აღწერა
პროექტი - 21.04.2022 წლის საერთო კრების ოქმის
სს ნიკორას 21.04.2022 წლის აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის - აქციათა შესახებ ინფორმაცია
სააქციო საზოგადოება ნიკორას (ს/კ 200050675) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ოქმი #11/03/2022-1
სააქციო საზოგადოება ნიკორას (ს/კ 200050675) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ოქმი #25/02/2022-1
ხმის მიცემის პროცედურების აღწერა
პროექტი - 11.03.2022 წლის საერთო კრების ოქმის
11.03.2022- აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შეტყობინება (განმეორებითი)
სს ნიკორას 11.03.2022 წლის აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის - აქციათა შესახებ ინფორმაცია
ხმის მიცემის პროცედურების აღწერა
პროექტი - 25.02.2022 წლის საერთო კრების ოქმის
სს ნიკორას 25.02.2022 წლის აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის - აქციათა შესახებ ინფორმაცია
25.02.2022 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება
სს ნიკორა ტრეიდის ობლიგაციების ემისიის პროსპექტი 10.11.2021წ
ეროვნული ბანკის განკარგულება სს ნიკორა ტრეიდის ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის დამტკიცების შესახებ 10.112021წ
სს ნიკორა ინდივიდუალური შუალედური არა-აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვისთვის
სს ნიკორა კონსოლიდირებული შუალედური არა-აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვისთვის
სს ნიკორა ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება - 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის
ნიკორა ჯგუფი - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
სს "ნიკორა ტრეიდის" კონსოლიდირებული შუალედური არა-აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 30 ივნისის დასრულებული ექვსი თვისთვის
სს "ნიკორას" კონსოლიდირებული შუალედური არა-აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 30 ივნისის დასრულებული 6 თვისთვის
სს ნიკორა ტრეიდის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა და მმართველობის ანგარიშგება - 2019
სს ნიკორას ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა და მმართველობის ანგარიშგება - 2019
სს ნიკორას კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა და მმართველობის ანგარიშგება - 2019
სს ნიკორას არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორას 2018 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა და მმართველობის ანგარიშგება
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა სს ნიკორა ტრეიდი 2018
სს ნიკორას კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2018
სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორას არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორას 2017 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა და მმართველობის ანგარიშგება
სს ნიკორა ტრეიდის 2017 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს ნიკორას 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
სს ნიკორას 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს ნიკორა 7-ის 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
სს ნიკორას არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორა ტრეიდის აქციონერის გადაწყვეტილება
საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება სს ნიკორა ტრეიდის აქციების ემისიის საბოლოო პროსპექტის დამტკიცების თაობაზე
სს ნიკორა ტრეიდის აქციების ემისიის საბოლოო პროსპექტი
სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის პირველი 6 თვე
შპს ნიკორა ტრეიდის 2016 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
შპს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის პირველი 6 თვე
ნიკორა ტრეიდის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგება - 2015 წელი
საქართველოს ეროვნული ბანკის დადგენილება ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით
ობლიგაციების ემისიის პროსპექტი
ნიკორა ტრეიდის ობლიგაციების პრეზენტაცია მარტი 2016 - 2 წლიანი 5მლნ აშშ დოლარის ობლიგაციები
კონსოლიდირებული ფინანსური რეპორტი 2014