მისია და მიზანი

მისია:

"ნიკორა ჯგუფში" შემავალი კომპანიებისთვის მაქსიმალური პირობების შექმნა და ხელშეწყობა, რათა აწარმოონ უმაღლესი ხარისხის კვების პროდუქტები, რომელიც საზოგადოებისთვის იქნება ორიენტირი კვების მრეწველობის დარგში.

 

მიზანი

✔ კვების მრეწველობის უახლესი ტენდენციების გათვალისწინებით, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის წარმოება

✔ ურთიერთგაგებისა და  ურთიერთინტერესების გათვალისწინებით მოქმედება, რათა ჰოლდინგში შემავალი კომპანიებისა და მომხმარებლების ურთიერთობა იყოს ღირსეული

✔ პარტნიორ კომპანიებთან ნდობასა და პასუხისმგებლობაზე აგებული ურთიერთობის დამყარება

✔ დასაქმებულთათვის ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნა და მათი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება.

 

ძირითადი ფასეულობები და პრინციპები:

✔ პატიოსნება, პასუხისგებლობა, სწრაფვა განვითარებისკენ, მომხმარებელსა და დასაქმებულებზე მუდმივი ზრუნვა.