ინვესტორებისთვის

2018 წელი -  სს “ნიკორა ტრეიდის“ მიერ 25 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

  • განთავსების აგენტი: "თიბისი კაპიტალი“.
  • საპროცენტო სარგებელი - საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 400 საბაზო პუნქტი.
  • დაფარვის ვადა 3 წელი.

2017 წელი - სს "ნიკორას“ მიერ 10 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

  • აღნიშნული ობლიგაციების განთავსებას შპს "თიბისი კაპიტალი“ უზრუნველყოფს.
  • საპროცენტო სარგებელი - წლიური 9 %. 
  • ობლიგაციების დაფარვის ვადა 2 წელი.

2016 წელი -  შპს "ნიკორა ტრეიდის“ მიერ 5 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ობლიგაციების გამოშვება.

  • განთავსების აგენტი: სს "გალტ ენდ თაგარტი“.
  • დაფარვის ვადა 2 წელი.
  • საპროცენტო სარგებელი - წლიური 11% ნომინალური ღირებულებიდან.
  • ობლიგაციები წარმატებით დაიფარა.

ობლიგაციებით დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ განთავსების აგენტს: შპს "თიბისი კაპიტალი“: info@tbccapital.ge

 

 

სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორას არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორას 2017 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა და მმართველობის ანგარიშგება
სს ნიკორა ტრეიდის 2017 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს ნიკორას 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
სს ნიკორას 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს ნიკორა 7-ის 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
სს ნიკორას არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორა ტრეიდის აქციონერის გადაწყვეტილება
საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება სს ნიკორა ტრეიდის აქციების ემისიის საბოლოო პროსპექტის დამტკიცების თაობაზე
სს ნიკორა ტრეიდის აქციების ემისიის საბოლოო პროსპექტი
სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის პირველი 6 თვე
შპს ნიკორა ტრეიდის 2016 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
შპს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის პირველი 6 თვე
ნიკორა ტრეიდის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგება - 2015 წელი
საქართველოს ეროვნული ბანკის დადგენილება ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით
ობლიგაციების ემისიის პროსპექტი
ნიკორა ტრეიდის ობლიგაციების პრეზენტაცია მარტი 2016 - 2 წლიანი 5მლნ აშშ დოლარის ობლიგაციები
კონსოლიდირებული ფინანსური რეპორტი 2014